דוורים / ניוזלטר

 

מה הן הפעולות שביצענו בדוורים של הלקוח שגרמו לעלייה
של 37%
ביחס הפתיחה לאחר 3 חודשים

יחס פתיחה

עלה בממוצע מ-24% ל-32.8%

יחס הקלקה

עלה בממוצע כמעט פי 4

כמות הלידים

גידול של 37%

כמות ההמרות

גידול של 46%

בפתיחת נמענים רדומים

עלייה ב-36% בפתיחת נמענים

שלא פתחו מעל שנה

מה מצאנו

מה עשינו

פרסונאליזציה

הדוור אינו פרסונלי שמי

יש חשיבות גבוהה לדוור פרסונאלי שמי – הוספנו שם בתחילת כל דוור בנושא / בפתיח של המייל

מה מצאנו

הדוור אינו פרסונלי שמי

מה עשינו

יש חשיבות גבוהה לדוור פרסונאלי שמי – הוספנו שם בתחילת כל דוור בנושא / בפתיח של המייל

מה מצאנו

הדוור אינו מותאם להתנהגות לקוח

מה עשינו

התאמנו ללקוח את המוצרים שהקליק עליהם בעבר ולא רכש וגם הצגנו קרוסל למוצרים משלימים שרכש בעבר/ הטבה ייחודית למוצרים שהתעניין ולא רכש

הדוור אינו מותאם להתנהגות לקוח

התאמנו ללקוח את המוצרים שהקליק עליהם בעבר ולא רכש וגם הצגנו קרוסל למוצרים משלימים שרכש בעבר/ הטבה ייחודית למוצרים שהתעניין ולא רכש

אופטימיזציה

מה מצאנו

אין התייחסות לימים ושעות

מה עשינו

1. בהתמדה ביצענו  אופטימיזציה לפי שעות/ימים/ ניסוחים

2. ביצענו שליחה חכמה בתזמון חכם בהתבסס שעת פתיחה על פי התנהגות קיימת של גולש

מה מצאנו

אין שליחה למי שלא פתח

מה עשינו

שלחנו דוור למי שלא פתח עם נושא אחר / עיצוב שונה / יום ושעה אחרת

מה מצאנו

אין AB Testing לפני נושא/עיצוב

מה עשינו

בנינו כלל קמפיינים עם AB Testing לבחינת נושא וגריד מנצח על 10% מהדאטה ואז בחרנו שליחת הפורמט המנצח לכל היתר

מה מצאנו

אופטימיזציה ON GOING לא קיימת

מה עשינו

ניתנו וניהלנו סטטיסטיקות בשוטף כולל ניתוח המרת פגישות בפועל/מכירות מכל דיוור

אין התייחסות לימים ושעות

 1. בהתמדה ביצענו  אופטימיזציה לפי שעות/ימים/ ניסוחים
 2. ביצענו שליחה חכמה בתזמון חכם בהתבסס שעת פתיחה על פי התנהגות קיימת של גולש

אין שליחה למי שלא פתח

שלחנו דוור למי שלא פתח עם נושא אחר / עיצוב שונה / יום ושעה אחרת

אין AB Testing לפני נושא/עיצוב

בנינו כלל קמפיינים עם AB Testing לבחינת נושא וגריד מנצח על 10% מהדאטה ואז בחרנו שליחת הפורמט המנצח לכל היתר

לא נעשה ניסיון עם מערכת דוורים נוספת לבחינת תוצאות AB Testing  לפחות על דאטה שלא פתחו מעל X  זמן ו/או מעולם

ביצענו ניסיון על מערכת דוורים אחרת לטובת אלו שלא פתחו אף פעם ומי שלא פתח בחצי שנה אחרונה

אופטימיזציה ON GOING לא קיימת

ניתנו וניהלנו סטטיסטיקות בשוטף כולל ניתוח המרת פגישות בפועל/מכירות מכל דיוור

פורמטים

מה מצאנו

הדוורים חדגוניים – מייצר אדישות. מייצר תחושה של “זה נראה שכבר ראיתי את הדוור הזה”

מה עשינו

יצרנו גאנטים ועיצובים אחרים בין פורמטים והשתמשנו בתמונות / סרטונים שונים כל הזמן

מה מצאנו

פורמטים גרידים ארוך קצר – לא קיים בצורה נכונה

מה עשינו

עיצבנו גריד מחדש לתבניות שונות לסוגי תכנים שונים

מה מצאנו

בתחתית של כל דוור אין בלוקים לתכנים נוספים בהתאמה אישית

מה עשינו

בתחתית של כל דיוור יצרנו רשימת בלוקים לפי ניתוחים וממצאים שנעשו על ידנו

הדוורים חדגוניים – מייצר אדישות. מייצר תחושה של “זה נראה שכבר ראיתי את הדוור הזה”

יצרנו גאנטים ועיצובים אחרים בין פורמטים והשתמשנו בתמונות / סרטונים שונים כל הזמן

פורמטים גרידים ארוך קצר – לא קיים בצורה נכונה

עיצבנו גריד מחדש לתבניות שונות לסוגי תכנים שונים

בתחתית של כל דוור אין בלוקים לתכנים נוספים בהתאמה אישית

בתחתית של כל דיוור יצרנו רשימת בלוקים לפי ניתוחים וממצאים שנעשו על ידנו

אוטומציה

מה מצאנו

אין אוטומאציות חכמות – פרטי ועסקי

מה עשינו

בנינו אוטומאציות חכמות מפורטות במערכת בהתאם לקהל היעד
תבניות סדורות עם יצירת אמון: מסע המשלב תכנים מקצועיים, וידאו, קייס סטדי וכו’

מה מצאנו

לנמען שרכש מוצר X  חסרה אוטומציה חכמה

מה עשינו

הוספנו הצעת מוצרים משלימים

מה מצאנו

לנמען שלא פתח מאז 3 חודשים אחרונים אין אוטומציה חכמה

מה עשינו

שלב א’ – שליחת דוור חכם (יום/שעה/גריד/נושא)
שלב ב’  – שליחת הודעת ווטסאפ/SMS
שלב ג’ – שיחות יזומות

מה מצאנו

לנמען שלא פתח אף פעם +לא פתח חצי שנה אחורה

מה עשינו

שלב א’ – בחינת מערכת דוורים אחרת + כתובת מייל אחרת
שלב ב’  – שליחת הודעת ווטסאפ/SMS
שלב ג’ – שיחות יזומות

מה מצאנו

פותחים דוורים אך לא רוכשים

מה עשינו

טיפלנו במי שפותח דוורים ולא רוכש אחת לתקופה מוגדרת. ייצרנו דוור מיוחד עם הטבה בלעדית/ הודעה או שיחה יזומה

מה מצאנו

נמען שלא פתח דוור אחרון – אין שליחה חוזרת חכמה אוטומאטית

מה עשינו

טיפלנו במי שפותח דוורים ולא רוכש אחת לתקופה מוגדרת. ייצרנו דוור מיוחד עם הטבה בלעדית/ הודעה או שיחה יזומה

אין אוטומאציות חכמות – פרטי ועסקי

בנינו אוטומאציות חכמות מפורטות במערכת בהתאם לקהל היעד
תבניות סדורות עם יצירת אמון: מסע המשלב תכנים מקצועיים, וידאו, קייס סטדי וכו’

לנמען שרכש מוצר X  חסרה אוטומציה חכמה

הוספנו הצעת מוצרים משלימים

לנמען שלא פתח מאז 3 חודשים אחרונים אין אוטומציה חכמה

שלב א’ – שליחת דוור חכם (יום/שעה/גריד/נושא)
שלב ב’  – שליחת הודעת ווטסאפ/SMS
שלב ג’ – שיחות יזומות

לנמען שלא פתח אף פעם +לא פתח חצי שנה אחורה

שלב א’ – בחינת מערכת דוורים אחרת + כתובת מייל אחרת
שלב ב’  – שליחת הודעת ווטסאפ/SMS
שלב ג’ – שיחות יזומות

פותחים דוורים אך לא רוכשים

טיפלנו במי שפותח דוורים ולא רוכש אחת לתקופה מוגדרת. ייצרנו דוור מיוחד עם הטבה בלעדית/ הודעה או שיחה יזומה

נמען שלא פתח דוור אחרון – אין שליחה חוזרת חכמה אוטומאטית

עשינו תזמון בכל דוור – שליחה חוזרת אוטומאטית למי שלא יפתח עם נושא אחר/עיצוב שונה/שעה אחרת

דאטה חדשה

מה מצאנו

לא מייצרים קהלים /דאטה חדשה

מה עשינו

בנינו קמפיין לטובת הדאטה
ייצרנו תוכנית סדורה עם יעדים ותגמולים לנרשמים חדשים מקמפיין, מרצפת מכירה, ממוקד, מאנשי שטח

לא מייצרים קהלים /דאטה חדשה

בנינו קמפיין לטובת הדאטה
ייצרנו תוכנית סדורה עם יעדים ותגמולים לנרשמים חדשים מקמפיין, מרצפת מכירה, ממוקד, מאנשי שטח

תכנית סדורה

מה מצאנו

חסרה תכנית אב סדורה קדימה לקוחות פרטיים + עסקיים

מה עשינו

1. בנינו גאנט פעילות דוורים שוטפת ברמה שבועית ל3 חודשים קדימה

2. הגדרנו יעדים, ניתחנו תוצאות, התמדנו בהסקת מסקנות ותובנות לדוורים הבאים כל הזמן – בתדירות של אחת לחודש לפחות

חסרה תכנית אב סדורה קדימה לקוחות פרטיים + עסקיים

 1. בנינו גאנט פעילות דוורים שוטפת ברמה שבועית ל3 חודשים קדימה
 2. הגדרנו יעדים, ניתחנו תוצאות, התמדנו בהסקת מסקנות ותובנות לדוורים הבאים כל הזמן – בתדירות של אחת לחודש לפחות

תדירות

מה מצאנו

תדירות שליחת הדוורים

מה עשינו

ביצענו בחינת תדירות שליחת דוורים ללקוח חדש/קיים/נטש על מנת למנוע הטרדות/מסע לקוח נכון וחכם

תדירות שליחת הדוורים

ביצענו בחינת תדירות שליחת דוורים ללקוח חדש/קיים/נטש על מנת למנוע הטרדות/מסע לקוח נכון וחכם

פוטנציאל

מה מצאנו

אחוזי פתיחה גבוהים, פוטנציאל אדיר!

מה עשינו

ייצרנו ערכים והנעות לפעולה

אחוזי פתיחה גבוהים, פוטנציאל אדיר!

ייצרנו ערכים והנעות לפעולה

כלים ופיצ’רים שלא בשימוש

מה מצאנו

חסרים מוצרי חודש/יומי/שבועי?

מה עשינו

הוספנו מוצר החודש / מוצר השבוע

מוצרי חודש/יומי/שבועי?

הוספנו מוצר החודש / מוצר השבוע

דוגמאות למסרים ממירים-B2C

אפקט העדר

הנחות ומבצעים

 • “המוני לקוחות מתים על הפריטים הללו”
 • “אנשים מסתכלים על הפריטים האלה עכשיו”
 • “בואו לראות את המוצרים שלקוחות אחרים אוהבים”
 • “אנחנו מתים על הפריטים האלו”
 • “פריטים XXXXX שאנחנו אוהבים”
 • “בואו לראות מה אחרים רוכשים בכמויות”
 • “347 קנו את המוצר הזה רק בשבוע האחרון”
 • “מעל 50% הנחה על הפריטים הכי חמים”
 • “עד 40% הנחה עכשיו ב….”
 • “הכל בפחות מ 5$”
 • “הגיעו מבצעים מיוחדים – אסור לוותר”
 • “התראה על ירידת מחר/מבצע”

הנחות ומבצעים

 • “מעל 50% הנחה על הפריטים הכי חמים”
 • “עד 40% הנחה עכשיו ב….”
 • “הכל בפחות מ 5$”
 • “הגיעו מבצעים מיוחדים – אסור לוותר”
 • “התראה על ירידת מחר/מבצע”

נוטש עגלה בשעה עד היום הראשון

נחרצות + קריאה לפעולה

 • “אסף, כדאי להשלים את ההזמנה…”
 • “אל תחמיצו”
 • יוסי – כדאי לך לראות את זה עכשיו”
 • “מה שאתם צריכים”

נחרצות + קריאה לפעולה

 • “אל תחמיצו”
 • יוסי – כדאי לך לראות את זה עכשיו”
 • “מה שאתם צריכים”

למאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך לחץ כאן!

רוצה להיחשף לעוד מאמרים ותכנים מקצועיים ?
הירשם עכשיו לניוזלטר המקצועי שלנו

ניהול ב-3 מישורים שמוביל לתוצאות בשנה החדשה

ניהול ב-3 מישורים שמוביל לתוצאות בשנה החדשה

ניהול איכותי מקדם ישנם לא מעט סגנונות וצורות ניהול – ניהול היררכי, ניהול ספירלי, ניהול…
עשרת השלבים אל הניצחון – מצוינות בעסקים ובחיים / ריק פיטינו

עשרת השלבים אל הניצחון – מצוינות בעסקים ובחיים / ריק פיטינו

גבשו הערכה עצמית – הערכה עצמי חיונית להישגיות, אתם צריכים לא רק להרגיש טוב ביחס…
אסטרטגיה עסקית

אסטרטגיה עסקית

מה עולה בראשכם שאתם שומעים את המילים אסטרטגיה עסקית? האם זה ברור, האם אתם עובדים…
קורס מכירות

קורס מכירות

מכירות זו מילה חזקה שמחזיקה בתוכה עולם שלם שנראה תמיד מסתורי. האם כל אדם באשר…
כיצד תבנה את תכנית השיווק לשנת 21

כיצד תבנה את תכנית השיווק לשנת 21

שיווק נושם ומתעדכן אחרי משכורות עובדים, שיווק הוא בדרך כלל ההוצאה הגדולה ביותר עבור מרבית…
ארגון ושיטות – מה זה ואיך זה מייעל את הארגון/חברה שלכם?

ארגון ושיטות – מה זה ואיך זה מייעל את הארגון/חברה שלכם?

ארגון ושיטות ( Operations & Methods, O&M – או”ש) הינו תהליך בחינה שיטתית של מבנה…
פיתוח מנהלים

פיתוח מנהלים

המשאב האנושי בכלל, והדרג הניהולי בפרט, הם הגורמים החשובים והמהותיים ביותר להצלחתם של ארגונים, במיוחד…
אימון מכירות

אימון מכירות

אימון מכירות מקצועי לאנשי המכירות שלכם מערך המכירות בכל חברה, ארגון ובית עסק, הוא הבסיס…
שיפור מערך מכירות - כיצד תדאגו להגדלת המכירות בחברתכם

שיפור מערך מכירות - כיצד תדאגו להגדלת המכירות בחברתכם

מהם הכלים החשובים היכולים לסייע לכם להוביל לשיפור במכירת? האם קיימת שיטה ממשית להגדלת המכירות…
שיווק בלינקדאין - כיצד תייצרו לקוחות ברשת עסקית לינקדאין

שיווק בלינקדאין - כיצד תייצרו לקוחות ברשת עסקית לינקדאין

מהו שיווק בלינקדאין? למי הוא מיועד וכיצד תייצרו לעצמכם לקוחות באמצעות לינקדאין? כל מה שצריך…
שיווק בלינקדאין - כיצד תייצרו לקוחות ברשת עסקית לינקדאין

שיווק בלינקדאין - כיצד תייצרו לקוחות ברשת עסקית לינקדאין

מהו שיווק בלינקדאין? למי הוא מיועד וכיצד תייצרו לעצמכם לקוחות באמצעות לינקדאין? כל מה שצריך…
כיצד תעשה סדר בארגון ואצלך כמנהל

כיצד תעשה סדר בארגון ואצלך כמנהל

אף פעם זה לא מאוחר מדי.התקופה והמציאות העכשווית מהווה עבורכם הזדמנות מצוינת לעצור ולעשות סדר…
מכונה משומנת של לידים בעולמות B2B

מכונה משומנת של לידים בעולמות B2B

מי לא רוצה להגיע למשרד כל בוקר, להדליק את המחשב ולראות על המסך רשימת לקוחות…
לקוח סמוי

לקוח סמוי

מהו לקוח סמוי ומהי חשיבותו עבור פעילות החברה/בית העסק? איזה סוגי מודלים של לקוח סמוי…
ליווי וייעוץ מכירות

ליווי וייעוץ מכירות

כדי לשפר את ביצועי הארגון ולהגדיל משמעותית את נפח הרווחים שלך ממכירות, אין ספק ששכירת…
טריק קטן שעשה את ההבדל בביצועים

טריק קטן שעשה את ההבדל בביצועים

שווה קריאה רק אם תפנימו ותיישמו אצלכם – זה נוגע בלא מעט חברות ומשפיע על…
לשפר מכירות מבלי לשפר מכירות

לשפר מכירות מבלי לשפר מכירות

כשזה מגיע לדיון בשיפור בתוצאות המכירות, שחייבים למכור יותר, להגדיל את שורת ההכנסה, רוב הארגונים…
גיוסים מקצועיים - כיצד תעשו זאת נכון?

גיוסים מקצועיים - כיצד תעשו זאת נכון?

נדרשים לגיוס מנהלים בכירים ודרגי ביניים למערך המכירות, השיווק, הפרסום ,השירות ולתחומים נוספים? זה הזמן…
מדריך לכל מנהל וחברה לעולם העסקי בלינקדאין

מדריך לכל מנהל וחברה לעולם העסקי בלינקדאין

במציאות הנוכחית בה חברות, ארגונים ובעלי תפקידים מבקשים ליצור קשרים, הזדמנויות וחיבורים עסקיים ואסטרטגים,  אי…
פגישות מתקיימות

פגישות מתקיימות

אחד האתגרים הגדולים של כל מערך מכירות הוא הגדלת יחס ההמרה. בתוך משפך ההמרה אנו…
כיצד להכין אפיון למערכת CRM

כיצד להכין אפיון למערכת CRM

אחד התהליכים החשובים ביותר בבואנו להחליף או לשדרג את מערכת CRM בארגון, הוא תהליך אפיון…
כיצד הפכו אנשי השירות והתפעול לאנשי המכירות של היום

כיצד הפכו אנשי השירות והתפעול לאנשי המכירות של היום

מה תפקידם של אנשי השירות, הטכני והתפעול בתהליך המכירה וכיצד הם יכולים לתרום את חלקם…
מיפוי מנהלים

מיפוי מנהלים

פיתוח מנהלים ויכולות ניהול מתחיל בראש ובראשונה ביכולת למפות את היכולות והכישורים של המשאב האנושי…
כיצד תבצעו בקרה על האופטימיזציה בקמפיינים שלכם

כיצד תבצעו בקרה על האופטימיזציה בקמפיינים שלכם

בקרה על האופטימיזציה בקמפיינים שלכם חברות וארגונים אשר מנהלות פעילות פרסומית באמצעות משרדי דיגיטל/פרסום/מדיה מוציאות…
אוטומציה שיווקית - סיפור לקוח מעניין

אוטומציה שיווקית - סיפור לקוח מעניין

סיפור לקוח מעניין, אשר עשוי להאיר את עינכם לגבי מערכות, זרימת מידע וכלים תומכים למחלקת המכירות…
איך לייצר מוטיבציה אמיתית בקרב העובדים שלכם?

איך לייצר מוטיבציה אמיתית בקרב העובדים שלכם?

אחד האתגרים המרכזים של מנהלים בניהול השוטף הוא היכולת להניע את הכפופים להם לאורך זמן.…
מסע לקוח - תרשים לדוגמה

מסע לקוח - תרשים לדוגמה

מסע לקוח הינו בין התהליכים השיווקים החשובים ביותר בכל חברה ו/או ארגון.למעשה, זהו תרשים המתאר…
מתי אתם לא צריכים למכור?

מתי אתם לא צריכים למכור?

כמה פעמים שמעתם את הקלישאה/סיסמא – “לא למכור לפעמים זו המכירה הטובה ביותר שיכולה להיות”?…
המנהלים שלכם בשנת 2022

המנהלים שלכם בשנת 2022

רגע לפני סיום השנה הנוכחית ותחילתה של שנה עסקית חדשה זה הזמן לפאוזה קצרה ולבדוק…
כל מילה קובעת: הטכניקות שכל מערך שיווק צריך

כל מילה קובעת: הטכניקות שכל מערך שיווק צריך

לא צריך להיות אשפי שיווק ומכירות כדי להבין עד כמה מילים הן משמעותיות לשינוי דפוסי…

רוצה להיחשף לעוד מאמרים ותכנים מקצועיים ?
הירשם עכשיו לניוזלטר המקצועי שלנו

בואו נדבר

דילוג לתוכן