אנו מתמחים בשיפור ביצועים עסקיים ביחידות רווח והפסד, נקודות מכירה וסניפים קמעונאים.

המטרה – הגדלת מספר המכירות וכמות הלקוחות לאורך זמן .

באמצעות ידע, ניסיון ומכלול של כלים אנו פועלים לשיפור יכולות ניהוליות בקרב מנהלים ויכולות המכירה בקרב המוכרנים בנקודות המכירה.

דגש רב על מערך המכירות – "כל זוג ידיים מוכר"

אנו מבצעים ליווי והכשרה תוך כדי תנועה (OJT) :

שיפור מיומנויות מוכרנים בנקודת המכירה