Game Changer
דאטה PCDP

אחת הדרכים למקסם דאטה ובעיקר דאטה של העבר הוא באמצעות מודל ה PCDP שלנו.

פלטפורמת נתוני לקוחות (CDP) היא תוכנה המאגדת ומארגנת את נתוני הלקוחות על פני מגוון נקודות מגע ומשמשת תוכנות, מערכות ומאמצי שיווק אחרים.

המודל הייחודי שאנו מציגים הוא אינו תוכנה אלא שיטה המאגדת, מארגנת ומנגישה את כלל נתוני הרשומות של הארגון (עבר וקיימים)

על בסיס מגוון מידע ופרמטרים הקיימים במערכות הארגון ומקסום המידע הזה באופן הסתברותי להגדלת פוטנציאל חומר הגלם,

אנו מאמצים רציונל וחוקיות על בסיס עובדות ומספרים ( כולל הצלבת מידע ממחלקות שונות ופרמטרים שונים) לידי שיטת עבודה על הדאטה הקיימת.

אנו ממקסמים את המידע באמצעות המלצות תעדוף וניקוד (SCORING) לקבוצות הדאטה על בסיס חיזוי הסתברות הפוטנציאלי של יחסי המרה,

לשם כך אנו בונים גם עצי פעולה לצורך ביסוס התהליך.

מה אתם מקבלים

תכנית המלצות לעבודה סדורה עם הדאטה הקיימת עפ”י סרגל תיעדופים, מסרים, נגיעות, אינטראקציות ו-SLA

 בכל חברה המודל מתאים את עצמו למידע הקיים ובהתאם בונים את הבסיס

  • חברות וארגונים לא אוהבים לנבור בדאטה שלהם אחורה, “מה שהיה היה”, זה מצריך מהם ניהול אחר, ניסיונות העבר מראים באופן בולט שרוב הארגונים שעשו זאת לא עשו זאת בהצלחה
  • קודם כל ייעול ומקסום זמן ומשאבים בעבודה השוטפת
  • אנחנו טוענים שבעבודה עם דאטה חייבת להיות שיטה סדורה
  • בדיוק כמו בעקרון הפאראטו גם פה בדאטה אנחנו רוצים לתת הדגש ולגעת בעיקר ב 20% של הדאטה
התוצרים:
  • הגדלת כמות הלקוחות
  • חסכון בעלויות הרכשה שיווקיות
  • הגדלת תפוקת משאב אנושי
דוגמאות מהשנתיים האחרונות

דוגמאות מחברה בתחום השקעות ופיננסים עם דאטה של 18,000 אנשים, הצלחנו למפות כ 3200 פוטנציאלים (18%) מהם  כבעלי סבירות גבוהה להמשך תהליך

מתוכם על פי על פי קבוצות A,B,C :

בקבוצת A  שמנתה 350 מתוכם 34 הפכו ללקוחות  6.3% המרה לעומת יחס המרה ממוצע של 7.4% מדאטה קיימת חדשה

בקבוצת B שמנתה 850  מתוכם 25 הפכו ללקוחות  2.9%

בקבוצת C שמנתה  2000 מתוכם 28  הפכו ללקוחות  1.4%

יחס המרה  בטיפול בדאטה עבר בשוטף היה 1% , ובמודל שלנו קפץ פי 3 ל 3% יחד עם הוזלת עליות הרכשה שיווקיות ב90%

לחברה בתחום הסרות שיער

יחס המרה בשוטף מלידים נכנסים תקינים לסגירת עסקאות 19%

מתוך דאטה של 100,000 אנשים שהתעניינו בשנת 2019 ולא הבשילו לעסקה, הצלחנו למפות כ 6000 פוטנציאלים (6%)

מתוכם 450 הפכו ללקוחות (7.5% כאשר יחס המרה בטיפול בדאטה בשוטף הוא 1.5% !, פי 5)

 

 

דילוג לתוכן