תכניות פעולה לביצוע ויישום בתחומי ליבה עסקיים : תכנית שיווק, תכנית מכירות, תכנית שירות, הון אנושי ומערכות

בתום שלב בניית האסטרטגיה נכין את טקטיקות הפעולה המהוות נגזרת מעשית שתפקידה לשרת את “אסטרטגיית האם” שנקבעה.
תכנית פעולה מיועדת עבור כל אחת משדרות הניהול הקשורה באופן ישיר ועקיף לתוצאות פעילות הארגון או החברה.
במרבית המקרים תוכניות אלה מכוונות למחלקות והתחומים השונים : המכירות ,השיווק, השירות,משאב אנושי וניהול ומשלב במידת הצורך גם אפיונים של דאטה, מסע לקוח, דיגיטציה ארגונית, מערכות שיווקיות ,CRM, דשבורדים ודוחות

במסגרת בניית תוכניות העבודה תבוצע הערכה ואפיון של הדאטה, מסע לקוח, , דיגיטציה ארגונית, מערכות שיווקיות, crm דשבורדים ודוחות.

כל הפרמטרים בטקטיקות שיקבעו ייקחו בחשבון התייחסות מעמיקה גם ל:
• מטרות, יעדים, מדדים ובקרות.
• המצאות סינרגיה בין הממשקים הפנים ארגוניים ומחוצה להם.
• שגרות עבודה בכל מחלקה.
• שגרות הניהול והעבודה השוטפת.
• עמידה בתקציבים ייעודים
• כ”א – פרופיל ותקינה, מבנה מחלקה, פוטנציאל תעסוקה, תהליכי גיוס
• תקציב
• אוגדן מוצר
• סביבת עבודה
• מערכות ודיגיטציה
• דאטה
• עבודה על פי מודלים עסקיים וארגונים
• ועוד

תכניות פעולה לפי תחומים:

דילוג לתוכן