Game Changer

מצליחים לייצר לכם
Game Changer

פתרונות ותהליכים לתוצאות 

הצלחות משותפות

התרשמו מהמקצועיות, יכולת, ידע והבטחון שאנו משתפים עם לקוחותינו 

קייס סטאדי Case Studies
Case Studies של לקוחותנו במגוון תחומים וסגמנטים הפנוים לקהל B2C ו-B2B
הלקוחות שלנו
חברות, ארגונים ועסקים שבחרו בנו להוביל ל-Game Changer אמיתי
בכירים מספרים עלינו
מנכ"לים ומנהלים בכירים מספרים על Game Ghanger
בכירים מספרים עלינו בגוגל
מעל 89 חוות דעת בגוגל של מנכ"לים ומנהלים בכירים
flowcharts

מה אנחנו עושים?

משפרים יחד איתכם את התשתיות, תהליכים, מייצרים פתרונות ומכשירים את המנהלים שלכם ליישום לאורך זמן

1. מהלך דיאגנוסטיקה (אבחון) מעמיק ומהיר לאיתור הפערים,       
   חולשות והכשלים הפוגעים במדדי התוצאות.

2. חידוד ודיוק אסטרטגיות עסקיות
3. פריטת האסטרטגיות לידי טקטיקות ותכניות פעולה תוך:

  • שיפור, הקמה וייעול תשתיות ותהליכים

  • מתן פתרונות כלים ואמצעים שישרתו את המנהלים בניהול לעמידה ביעדים ומדדים שהוגדרו.
  • איתור ומציאת פעולות שוברות שוויון Game Changer לשיפור מדדי התוצאה.

תועלות למנכ"ל

תוצרים

ריכוז כלל הממצאים משלב האבחון
GAME CHANGER 1
אבחון
בניה, דיוק ועבודה על פי אסטרטגיות בתחומי הליבה העסקיים
GAME CHANGER 2
אסטרטגיות
שיפור ומקסום תהליכים – מכירות, שירות, שיווק, ניהול
GAME CHANGER 3
תהליכים
הגדלת תפוקת ופריון המשאב האנושי
GAME CHANGER 4
משאב אנושי
יצירת תרבות של שיפור והשתפרות – אימון ולימוד
GAME CHANGER 5
תרבות שיפור
מתן כלים, יכולות ומיומנויות ניהוליות
GAME CHANGER 6
מקצוע הצוות הניהולי
שיפור תקשורת ועבודה פנים ארוגנית
GAME CHANGER 7
פנים ארגוני
זמן, עלויות, כ"א
GAME CHANGER 8
מקסום וחסכון במשאבים
ניהול בקרות, שליטה ומדדי
ביצוע מיטבי
GAME CHANGER 9
בקרות
השגת היעדים השנתיים הארגונים וצמיחה לאורך זמן
GAME CHANGER 10
יעדים

התהליך – איך אנחנו עושים זאת?

שלב א'
תהליך דיאגנוסטיקה - למידה ובחינת העבודה שהוטפת והתלהליכים הקיימים וריכוז המלצות להמשך
שלב ב'
חידוד, דיוק ובניית האסטרטגיות הלרוונטיות
שלב ג'
פריטת האסטרטגיה לידי טקטיקה -- תכנית פעולה ומשימות עבור שדרת הניהול והמנהלים. בניה והצגת תכנית העבודה על פי לוז גאנט, משימות /פעולות , אחריות ותעדוף. שלב זה כולל את כל האיפיונים והחומרים של בקרות, דוחות, מדדים ויעדים
שלב ד'
חניכה, הדרכה ומתן כלים למנהלים ליישום והטמעת תכנית העבודהבשוטף

מי
הלקוח?

תאום ציפיות -מיקוד והבנת
צרכי לקוח

דיאגנוסטיקה  מקיפה

למידה

ואבחון

ריכוז המלצות 

מיפוי כלל הפערים הקיימים, חוסרים, מעכבים וכשלים

בניית אסטרטגיות בתחומי ליבה :שירות, שיווק, מכירות

הגדרה ובניית אסטרטגיות

פריטה לטקטיקה 

הגדרה ובניית תכניות פעולה בכל תחום- Action Items

תשתיות, תהליכים , כלים מערכות וניהול

בניית תשתיות 

מיקוד במנהלים

חניכה  והדרכת שדר הניהול לתהליכים מקדמים ויישום והטמעה 

בניית אקדמיה פנים ארגונית 

אקדמיה פנים ארגונית

מי אנחנו?

Game Changer  -פתרונות ותהליכים לתוצאות
משנים תוצאות  בחברות וארגונים בתוך חודשים בודדים  לשיפור ביצועים עסקיים בחברות בתחומי: שירות, שיווק, מכירות, ניהול, תהליכים ופיתוח ארגוני, מערכות ואוטומציה

Let The Change Begin!

למה אנחנו

דילוג לתוכן