Marketing Solutions - ליווי עסקי לשיפור ביצועים
דיאגנוסטיקה מקיפה בניהול ותהליכי מכירה ,שיווק, מערכות, דאטה
אנו עושים זאת ב 3 שלבים
 1. "אורח לרגע רואה כל פגע" – מיפוי, ניתוח ואבחון יסודי של המצב הקיים,
   של האתגרים הכוללים תהליכים וגורמים חסרים/מעכבים/מחלישים בארגון 
 2. ריכוז המלצות אופרטיביות לשיפור והשבחת הקיים
 3. בניית תכנית פעולה ליישום הכוללת : גאנט משימות, תעדופים, לו"ז, ואחריות – לו"ז כולל:  עד חודש וחצי ימים

צריכים דיאגנוסטיקה מקצועית לחברתכם?

מה אנחנו בודקים בשלב האבחון הראשוני?

 • פגישות ושיחות עם הצוותים הניהוליים וצוותי המכירות /שיווק
 • הצטרפות לפגישות/שיחות מכירה
 • יום בחיי -תצפיות ונוכחות פיזית , עבודה והתנסות
 • השתתפות בפגישות צוות /הנהלה
 • ניתוח שיחות, פגישות מכירה
 • ביצוע לקוח סמוי, לקוח סמוי מתחרים, בנצ'מארק
 • הכרות המוצרים והשרותים, תועלות והצגת פתרון
 • מיפוי מפת מתחרים ושוק 
 • ביצוע SWOT תחומי (מכירות/שיווק/ניהול)
 • איסוף וניתוח מידע ונתונים סטטיסטים- CRM
 • הכרה, בחינה וניתוח תהליכים קיימים
 • בחינה וניתוח המשאב אנושי
 • בחינת וניתוח כלים ודוחות
 • בחינת וניתוח גורמי ותהליכי ניהול
 • בחינה וניתוח תהליכים וכלים שיווקיים
 • אפיון ובחינת מערכות קיימות תומכות
 • בחינת שירות וחווית לקוחות קיימים
 • ועוד

בדיקת כלי עזר

 

 • תפריט – תסריט שיחה (במוקדים – בהתאם למקור ובשלות הליד, ראשוני, פולו אפ)
 • בנק שאלות – תשובות מקצועי
 • בנק שאלות ללקוח פוטנציאלי
 • בנק התנגדויות – תשובות
 • מתחרים
 • תועלות מוצר
 • מצגות, עזרי פרזנטציה

  שיווק , דאטה ומערכות :

 • אופן ניהול העבודה עם הדאטה הקיימת (הווה ועבר)
 • מקסום ואופטימיזציה של מקורות הגעה
 • תקציב שיווק, פריסת תקציב , עלות הרכשה שיווקית , יחסי המרה
 • תהליכי אוטומציה שיווקיים
 • חומרים שיווקיים קיימים: עמודי נחיתה, באנרים, פוסטים, עמודי החברה באינטרנט ברשתות חברתיות, מצגות, מיילים שיווקיים, דוורים/ניוזלטר
 • נכסים דיגיטליים קיימים
 • מערכת CRM בחינת מצב קיים וחוסרים – ניתוח מדדים
 • מערכת טלפוניה בחינת מדדים, תפוקות, סנכרון למול מערכות משלימות

תוצרים

 • שיפור, מקצוע ומיקוד תהליכים
 • ניהול מיטבי של המכירות והשיווק 
 • גידול במספר הלקוחות
 • מקסום יחסי המרה ו ROI
 • הקטנת אחוז לקוחות נוטשים
 • הוזלת עלויות גיוס
 • גידול בתפוקת המשאב האנושי
 • מקסום חווית לקוח
 • ועוד לא מעט…

רוצים לשפר רק באחד התחומים?

ירידה לפרטים :

 • סקר מקדים של לקוחות קיימים/לקוחות עבר, לא רכשו, לא הגיעו לפגישה
 • לקוח סמוי טלפוני ופרונטלי, לקוח סמוי מתחרים
 • ניתוח הקלטות שיחה (מוקדים) – שיחה ראשונה, שיחת פול אפ, שיחות יוצאות/נכנסות, שיחת מנהל
 • בחינת תכנית עבודה ותקציב לשנת 2023 ( התייחסות מכירות ושיווק)
 • דוח יעדי ביצוע למול תכנון שנת 2022 מחולק לחודשים ולפי מחלקות ואנשי מכירות
 • מודל תגמול ושכר וביצועים בפועל 2022 (ברמה חודשית) – אנשי מכירות, מת"ל, מטייבים, מנהלי מכירות, שיווק
 • בחינת אמצעי הנעה בשוטף
 • אוגדן מוצרים שוטפים
 • אפיון תפוקת המשאב האנושי, יעילות עבודה – איכות ויכולת המשאב האנושי והניהולי
 • סרגל התפתחות נציג מכירות/מת"ל/סוכן מכירות
 • איסוף וניתוח מידע ונתונים סטטיסטים – אנליזה
 • ניהול תיק לקוחות קיים -ABC, שימור והגדלת מכירה
 • מעבר על כלל דוחות פנימיים וחיצוניים, סוף יום – תחילת יום, דוחות שוטפים שיווק ומכירות 
 • עלויות הרכשה (שיווקיות ומכירתיות)
 • נהלי עבודה/שגרות עבודה בכל אחת מהיחידות/מחלקות
 • סדר יום עבודה – אנשי מכירות, מת"ל, מטייבים
 • משפך שיווקי – עבודה עם לידים נכנסים/פניות קרות
 • מקסום לידים רדומים, מאגרי דאטה קיימים
 • ניתוח יחסי המרה, בדיקת ידיים
 • פניה ראשונית יוצאת, פולו אפ, פניות נכנסות
 • SLA בתהליך – כלי למדידת זמני תגובה של כל תפוקה
 • מדדי KPI בכל אחד מהיחידות
 • ניתוח מקטעים ביום/בתוך השבוע/סוף שבוע – תחילת שבוע, עבודה ביום ראשון
 • ניתוח פר נציג, פר נגיעה, פר מקור מדיה
 • מקסום ואופטימיזציה של מקורות הגעה
 • הקצאות לידים 
 • יחסי הענות והתקשרויות ראשוניות
 • אסטרטגיה ותורת מכירה
 • מיפוי מיומנויות מכירה (רכות וקשות)
 • חיזוקי מכירה
 • לאחר מכירה, מכירת המשך, מכירה צולבת
 • שימור לקוחות בשוטף, קשר עם לקוחות
 • מועדון לקוחות
 • מעבר על תהליך מישוב, הכשרה וחניכה של עובד חדש במחלקות הרלוונטיות
 • תהליכי בקרה שוטפים במשפך השיווקי
 • ניהול CUP מיטבי  (מוקדים)– ברמת נציג וצוות
 • לידים פסולים

 

צריכים דיאגנוסטיקה מקצועית לחברתכם?

דילוג לתוכן