Marketing Solutions - ליווי עסקי לשיפור ביצועים

שאלון למנהלים

שאלון אבחון המצב למנהלים בחברות וארגונים

תחומים: שירות, מכירות, דאטה, אוטומציות, שיווק, מערכות, משאב אנושי, ניהול ופיתוח עסקי

מנהלים, חשוב לעצור מעת לעת ולבדוק עד כמה אתם מרוצים,

מודעים וצריכים לשפר תהליכים וביצועים בארגונכם.

כמנהלים יש לכם האחריות לוודא שהארגון שלכם עובד ופועל על פי הסטנדרטים הגבוהים ביותר.

הצעד הראשון בשיפור ביצועים הוא בריכוז והבנת הגורמים והתהליכים החסרים, החלשים והמעכבים בארגון.

כך, בנינו עבורכם שאלון המרכז ומשקף עבורכם את הגורמים והתהליכים הקיימים.

בחרו לכם את 3 הנקודות החשובות והמשפיעות ביותר על ביצועי הארגון והחלו לטפל בהן!

ניתן לדלג ולעבור בין התחומים /שאלות
בהצלחה!

1
2
3
4
5
6
שירות
12345
תהליכי השירות
אוטומציה שירותית
זמינות הנכסים הדיגיטליים לטובת טיפול בפניות/קריאות שירות
שביעות רצון של קהל הלקוחות שלכם
מהי רמת איכות השירות לאחר מעמד קניה
מהי רמה איכות שירות הטיפול במעמד המכירה
מהי מידת ההצלחה שלכם בשירות מוכר?
מהי מידת ערך חווית הלקוח שאתם מקנים ללקוחות שלכם בשוטף?
עד כמה אתם נוקטים בשירות יוזם בשוטף?
באיזה מידע אתם מצליחים למנוע נטישת לקוחות?
עד כמה מהר אתם חוזרים לפניות וקריאות השירות שלכם ?
עד כמה אתם זמינים לפניות שירות?
עד כמה נציגי השירות שלכם מיומנים מקצועיים?
עד כמה היכולת שלכם לספק את השירות שהובטח במדויק ובאופן עקבי?
עד כמה אתם משתמשים ומודדים מדדי ביצועים במחלקת השירות שלכם?
באיזה מידע אתם מבצעים בקרה על איכות השירות שלכם?
מהי מידת התקשורת השיווקית התומכת בשירות ?
עד כמה אתם מיישמים מתהליכי טיפול מונע בשירות?

דילוג לתוכן