Game Changer

ייעוץ וליווי בשיפור ביצועים

לא מוכרים מספיק?, חייבים להגדיל את מספר הלקוחות?, עלויות השיווק מכבידות עליכם? יותר מדי לקוחות נוטשים אתכם? חסרים תהליכי מכירה ושיווק? לא עומדים ביעדי המכירות? מרגישים שאנשי המכירות שלכם לא מנצלים את מלוא הפוטנציאל? המוצר שלכם מצוין אבל פה זה מסתיים? מחלקת המכירות שלכם מקרטעת? הניהול לא מספיק ממוקד? רוצים להוזיל את עלויות ההרכשה שלכם?

אם ולו אחת מהשאלות הנ"ל פגעה בבטן הרכה שלכם משמע שהגעתם למקום הנכון ובזמן הנכון😊.

הניסיון שלנו עם חברות וארגונים בעשור האחרון לימד אותנו שכל חברה או ארגון בכל תחום בכל שלב ובכל עת יכולים וחייבים לשפר ביצועים.
ההצלחה מחייבת ויש צורך תמידי להשתפר ולשפר. אין ארגון מושלם.
ארגון שעומד על שמריו ונאחז בהצלחות ההווה מפספס את הזדמנויות העתיד ונשאר מאחור.

שמדברים על שיפור ביצועים באופן אינסטינקטיבי הדגש והמיקוד הוא בתחום המכירות והגדלת המכירות.
יחד עם זאת, אי אפשר לא להתייחס למכלול השיווק, הניהול והמערכות התומכות.
הניסיון שלנו מצביע באופן ברור כי ברוב החברות שנזקקו לשיפור תוצאות המכירות תוך השבחת מערך המכירה (אסטרטגיה, תורת מכירה, תסריטי שיחה, שפה, הנעת מוכרנים, יעדים, מדדים ועוד) היה צורך נלווה לשפר במידה מסוימת, בחלק או בכל התחומים המשיקים – ניהול, שיווק ומערכות.

קצת על המתודולוגיה שלנו בתחום שיפור הביצועים

אנו עושים זאת ב 3 שלבים

"אורח לרגע רואה כל פגע"
מיפוי, ניתוח ואבחון יסודי של המצב הקיים, של האתגרים הכוללים תהליכים וגורמים חסרים/מעכבים/מחלישים בארגון
- לו"ז עד חודש ימים -
ריכוז המלצות אופרטיביות ובניית תכנית פעולה ליישום הכוללת:
גאנט משימות, תעדופים, לו"ז, ואחריות
- לו"ז עד חודש ימים -
ליווי, הטמעה ויישום התכנית
יחד עם עובדי הארגון לאורך זמן תוך ניהול שוט, בקרב ותחזוקה שוטפת
- לו"ז בין 6 עד 12 חודשים עוקבים -

מה אנחנו בודקים בשלב האבחון הראשוני?

 • פגישות ושיחות עם הצוותים הניהוליים וצוותי המכירות /שיווק
 • הצטרפות לפגישות/שיחות מכירה
 • יום בחיי -תצפיות ונוכחות פיזית ביום עבודה, עבודה והתנסות
 • השתתפות בפגישות צוות /הנהלה
 • ניתוח שיחות, פגישות מכירה
 • ביצוע לקוח סמוי, לקוח סמוי מתחרים, בנצ'מארק
 • הכרות המוצר, תועלות והצגת פתרון
 • מיפוי מפת מתחרים ושוק
 • ביצוע SWOT תחומי (מכירות/שיווק/ניהול)
 • איסוף וניתוח מידע ונתונים סטטיסטים- CRM
 • הכרה, בחינה וניתוח תהליכים קיימים
 • בחינה וניתוח המשאב אנושי
 • בחינת וניתוח כלים ודוחות
 • בחינת וניתוח גורמי ותהליכי ניהול
 • בחינה וניתוח תהליכים וכלים שיווקיים
 • אפיון ובחינת מערכות קיימות
 • ועוד

תוצרים

 • שיפור ומקצוע תהליכים
 • גידול במספר הלקוחות
 • מקסום יחסי המרה
 • הקטנת אחוז לקוחות נוטשים
 • הוזלת עלויות גיוס
 • גידול בתפוקת המשאב האנושי
 • מקסום חווית לקוח
 • ועוד לא מעט…

רוצים לשפר רק באחד התחומים?

דילוג לתוכן