Game Changer

CASE STUDY | בניית תכנית עבודה שנתית בכלל תחומי ליבה עסקיים

בתחומים: שירות, שיווק ומכירות כולל מערכות ותהליכים תומכים -חברה הפונה לשוק הפרטי (B2C)

רקע על הארגון:

 • חברה מובילה בתחום האסתטיקה הפונה לשוק הפרטי (B2C)
 • עלות שירות – בין 500 ₪ – 8000ש"ח
 • פריסה ארצית – 4 מרכזים
 • מספר עובדים – 50
 • משך זמן הליווי – 9 חודשים

מטרה עיקרית:

בניית תכנית עבודה שנתית ועמידה ביעד המכירות השנתי שהווגדר

ה – Game changers שלנו:

 • מיפויו אבחון של כלל המחלקות בארגון ( מכירות, שיווק, שירות, כפסים ותפעול) כולל דוחות כספיים
 • חידוד ודיוק אסטרטגיות המכירות, שיווק ושירות תוך הלימה לאסטרטגיה העסקית של החברה
 • טיפול במספר מחלקות במקביל: מכירות, שיווק, שירות ,ניהול תוך דגש התייחסות לצוות הניהולי המוביל בכל מחלקה (ליווי צמוד 1:1)
 • הגדרת מבנה ארגוני, דיוק הגדרות תפקיד ואחריות – שדרה ניהולית ומרכזים
 • הגדרת ומיקוד עבודה מיטבי בין מרכזים לשדרה ניהולית באמצעות שגרות ניהול חדשות וממשקי עבודה
 • התייחסות למרכזים כיחידה רווח והפסד לכל דבר – מנהל מרכז , תקציב, יעדים ,מדדים
 • ייעול ההוצאות השוטפות של כל מרכז בנפרד
 • שדרוג מוקד לידים ושיחות נכנסות – סדר עבודה ופעולות חדש, גיוס והכשרת מנהלת מוקד, חניכה והדרכת נציגים קיימים, מיצוי ומקסום טיפול בלידים, הגדלת כמו הפגישות המתקיימות
 • הגדרה ובניית צוות מוקד שירות חדש מאפס כולל שגרות עבודה, אוגדן מוקד, אסטרטגית שירות ( שירות נכנס, יוזם ומכר), בניית מודלי תגמול נציגים. הגדרת יעדים ומדדי ביצוע שוטפים
 • הגדרה, בנייה ויישום תכנית עבודה לאסטרטגית לקוחות קיימים
 • דיוק ומיקוד העבודה השוטפת על מערכת ה CRM, סטטוסים, תיעודים ודוחות
 • בנייית סט דוחות עדכני לדיווח ובקרה
 • חידוד פנים ארוגני: שירות ותקשורת בין ממשקים
 • בניית אוגדן מכירות חדש : בנק תועלות מוצר, בנק שאלות צורך, בנק טיפול בהתלבטויות
 • הוספת רכיב תגמול צוותי
 • בניית אקדמיית מכירות פנם ארגונית למחלקות המקצועיות (הכשרות, סדנאות, ספריית ידע נשלפת, סרטונים ועוד)
 • שיווק – עבודה למול משרד הפרסום, הגדלת כמות ואיכות הלידים ( ללא תוספת עלויות), שילוב שלפעילות מודעות ברשת, חיזוק הנכסים הדיגיטליים והתקשורת הרב ערוצית. עבודה על פי יעדים ומדדים
 • בניית מועדון לקוחות המשלב מעל ל 10,000 מנויים פעילים והגדרת תכנית עבודה שנתית קדימה
 • בניית תכנית גיוס והכשרה לעובדים ומנהלים בארגון
 • מקסום עבודה על דאטה של לקוחות עבר/ פוטנציאלים

 

תוצרים:

 • התכנסות למימוש האסטרטגיות בתחומי הלבה העסקיים של הארגון
 • שיפור ומקסום תהליכי עבודה
 • הגדלת פריון המשאב האנושי
 • יצירת תרבות של שיפור והשתפרות ביצועים
 • שיפור העבודה בין ממשקים ומחלקות
 • מקצוע השדרה הניהולית
 • השגת היעדים השנתיים

תוצאות:

תוך פרק זמן של 6 חודשים מתחילת יישום התכנית (למול תקופה מקבילה שנה קודמת):

 • גידול של 77% בהכנסות מלקוחות קיימים!
 • גידול של 44% בהכנסות השנתיות
 • גידול של 30% בכמות הלקוחות החדשים
 • מדד שביעות רצון לקוחות 94%
 • הוזלה של עלות הרכשת לקוח ב 29%

 

דילוג לתוכן