Game Changer

Case Study

CASE STUDY | הגדלת יחס ההמרה מליד נכנס/יוצא לסגירה בפועל
חברה מובילה בתחום ניהול תיקי השקעות (Top 20)
מטרה עיקרית: הגדלת יחס ההמרה מליד נכנס/יוצא לסגירה בפועל לכלל התוצרים והתהליך המלא לחץ!
CASE STUDY | הגדלת כמות מכירת המנויים
תוך צמצום עלות ההרכשה השיווקית והגדלת יחס ההמרה-חברה מובילה בתחום הפנאי
מטרה עיקרית: הגדלת כמות מכירת המנויים תוך צמצום עלות ההרכשה השיווקית והגדלת יחס ההמרה לכלל התוצרים והתהליך המלא לחץ!
CASE STUDY | ניהול מיטבי של תהליכי המכירה, אסטרטגיה וטקטיקה שיווקית ממירה
חברת היי טק מובילה בתחום הטכנולוגיות
מטרה עיקרית: ניהול מיטבי של תהליכי המכירה, אסטרטגיה וטקטיקה שיווקית ממירה לכלל התוצרים והתהליך המלא לחץ!
CASE STUDY | אסטרטגיה וטקטיקה שיווקית ממירה
למחלקת השיווק כולל אפיון מערכת CRM-מכללה מובילה ללימודי תואר ראשון ושני
מטרה עיקרית: אסטרטגיה וטקטיקה שיווקית ממירה למחלקת השיווק, בחינת מיטוב וניצול עבודת מערכת CRM למול מחלקת השיווק לכלל התוצרים והתהליך המלא לחץ!
CASE STUDY | שיפור לניהול מיטבי של מוקד תאום הפגישות
חברה מובילה בתחום הקלה והפגה בכאב
מטרה עיקרית: שיפור לניהול מיטבי של מוקד תאום הפגישות תוך התייחסות לגידול תוצאות במרכזי החברה לכלל התוצרים והתהליך המלא לחץ!
CASE STUDY | בנייה ויישום אסטרטגיה וטקטיקה שיווק ומכירות
כולל חדירה לשווקים חדשים-חברה מובילה בתחום תעשייתי מסורתי
מטרה עיקרית: בנייה ויישום אסטרטגיה וטקטיקה מכירתית ושיווקית תומכת שווקים חדשים לכלל התוצרים והתהליך המלא לחץ!
CASE STUDY | מקסום עבודת מחלקת המכירות
שוק מקומי (ישראל) ועבודת המת"לים-חברה מובילה בתחום פתרונות טכניים, ענן ומחשוב בארץ ובחו"ל
מטרה עיקרית: מקסום עבודת מחלקת המכירות שוק מקומי (ישראל) ועבודת המת”לים (5) : מעבר של מחלקה מקצועי שירותית -טכנית למחלקת מכירות לכלל התוצרים והתהליך המלא לחץ!
CASE STUDY | בניית תכנית עבודה שנתית בכלל תחומי ליבה עסקיים
בתחומים: שירות, שיווק ומכירות כולל מערכות ותהליכים תומכים -חברה הפונה לשוק הפרטי (B2C)
מטרה עיקרית: בניית תכנית עבודה שנתית ועמידה ביעד המכירות השנתי שהוגדר – לכלל התוצרים והתהליך המלא לחץ!
CASE STUDY | שיפור מדדי השירות וניהול השירות של מוקד השירות הטלפוני
קייס סטדי שיפור מדדי השירות וניהול השירות של מוקד השירות הטלפוני , מעבר לשירות מוכר
מטרה עיקרית: שיפור מדדי השירות וניהול השירות של מוקד השירות הטלפוני , מעבר לשירות מוכר.
CASE STUDY | הגדרה ושיפור תהליכים פנים ארגונים למיסוד עבודה שוטפת
קייס סטדי הגדרה ושיפור תהליכים פנים ארגונים למיסוד עבודה שוטפת
מטרה עיקרית: הגדרה ושיפור תהליכים פנים ארגונים למיסוד עבודה שוטפת.
דילוג לתוכן