Game Changer

CASE STUDY | אסטרטגיה וטקטיקה שיווקית ממירה

למחלקת השיווק כולל אפיון מערכת CRM-מכללה מובילה ללימודי תואר ראשון ושני

רקע על הארגון

 • מכללה מובילה ללימודי תואר ראשון ושני
 • עלות מוצר נע בין 20,000 ₪ – 35,000 ₪
 • משך זמן הליווי – 4חודשים

מטרה עיקרית

אסטרטגיה וטקטיקה שיווקית ממירה למחלקת השיווק, בחינת מיטוב וניצול עבודת מערכת CRM  למול מחלקת השיווק

ה  Game changers שלנו:

 • הגדרת אסטרטגיה שיווק דיגיטלית חכמה במיקוד קהלי יעד רלוונטיים – מסע לקוח מיטבי
 • מקסום נכסים דיגיטליים ממירים
 • קיצוץ בהוצאות פרסום – הגדלת איכות הלידים
 • הוצאה לפועל של תכנית השיווק השנתית – הגדרת טקטיקה שיווקית נכונה ומדויקת
 • בניית PCDOP לדאטה הקיימת
 • אפיון מלא לשינויים במערכת CRM בשילוב אינטגרציה עם מערוכת שיווק של המכללה כולל הטמעה
 • ליווי מול כלל ספקי המכללה בייעוץ, תמיכה, הדרכה והטמעת התכנית
 • הנוספת כלים, פיצ’רים ומדיומים המשפיעים על יחס ההמרה
 • שדרוג מסע הלקוח ((Marketing Automation לפני רכישה, ברכשיה ולאחר רכישה.
 • המלצות ודגשים לחומרי שיווקיים, חומרי פרסומיים במגע עם לקוחות פוטנציאלים
 • חיבור מחלקת השירות והמכירות לתהליכי השיווק ויצירת סנכרון והיוון חוזר לשת”פ בין המחלקות
 • הגדרה ובניית תהליך אופטימיזציה של מקורות הגעה בשוטך
 • הגדרת ובניית אנליזות חכמות בשיווק
 • ייעול תפוקות צוות השיווק באמצעות דיגיטציה ואוטומציה על המערכות

תוצרים:

 • חשיפה משמעותית גבוהה יותר בפעילות אורגנית
 • שפור משמעותי בתהליכי העבודה על מערכת ה CRM
 • ניהול מיטבי של תהליכי השיווק להגדלת יחסי המרה וחימום לקוחות באמצעות אוטמציות
 • גידול משמעותי באיכות לידים רלוונטיים
 • הוזלת עליות הרכשה שיווקית
 • מסע לקוח חכם
 • אסטרטגיה שיווקית ממירה לאורך זמן
 • תהליכים שיווקיים מלאים במערכת CRM

תוצאות:

תוך פרק זמן של 6 חודשים מתחילת יישום התכנית:

 • גידול של 42% ביחסי ההמרה מהנכסים הדיגטלים
 • הגדלת איכות הלידים הרלוונטים ב 65%
 • גידול של 32% ביחסי ההמרה לסגירה בפועל
 • הוזלת עלות גיוס לקוח ב 25%

 

דילוג לתוכן