Game Changer

CASE STUDY 4 | מכללה

מכללה מובילה ללימודי תואר ראשון ושני.

מכללה מובילה ללימודי תואר ראשון ושני.

מטרה עיקרית

אסטרטגיה וטקטיקה שיווקית ממירה למחלקת השיווק במכללה מובילה.

 • חשיפה משמעותית גבוהה יותר בפעילות אורגנית
 • שיפור משמעותי בתהליכי העבודה עם מערכת ה-CRM
 • ניהול מיטבי של תהליכי השיווק להגדלת יחס המרה וחימום, הלקוחות באמצעות אוטומאציות דיגיטליות ואנושיות
 • גידול משמעותי באיכות הלידים
 • הוזלת עלות הרכשה שיווקית

מה עשינו בשלב הניתוח, מיפוי ואבחון?

 • תאום ציפיות ראשוני עם השדרה הניהולית
 • מיפוי המצב הקיים בשיווק כולל SWOT מלא, סקירת אתר החברה, רשתות חברתיות, מערכות ,כלים/פיצ'רים חשובים
 • בחינת כלל האוטומאציות הדיגיטליות
 • סקירת המצב הקיים עם מערכת ה-CRM
 • בחינת כלל הדאטה הקיימת כולל רשומות עבר
 • ניתוח בנצ'מרק למול חברות וארגונים בתחום
 • איסוף וניתוח נתונים סטטיסטים ודוחות
 • נוכחות בישיבות שיווק עם ספקי המכללה
 • ניתוח אנליזה מלאה לכלל הנכסים הדיגיטליים
 • בדיקת יחסי המרה ועלות הרכשה שיווקית פר מקור הגעה ומשאב אנושי
 • אבחון ממשקים תומכי שיווק

אז מה עשינו בפועל?

 • הגדרת אסטרטגיה שיווק דיגיטלית חכמה במיקוד על קהלי יעד רלוונטיים  מסע לקוח מיטבי
 • קצירת דטאות חדשות לקהלי יעד רלוונטיים תוספת מכירות בפועל של 5% במעבר ליעד החודשי
 • בניית תהליך ויישום תכנית הכשרה פיתוח וליווי לנציגים חדשים ( מרגע הקליטה ועד 3 חודשים) הגדלת חומר גלם ומקסום אופטימיזציה 
 • מקסום נכסים דיגיטליים ממירים  גידול יחס ההמרה מכלל הנכסים הדיגיטליים ב 42%
 • קיצוץ בהוצאות הפרסום  הגדלת איכות הלידים
 • הוצאה לפועל של תכנית השיווק השנתית – הגדרת טקטיקה שיווקית נכונה ומדויקת יותר למכללה  הגדלת כמות פגישות שמתקיימות בפועל
 • בניית PCDP  לדאטה הקיימת  -דירוג CORING , חלוקה לקבוצות ותעדופים  ייעול ומקסום זמן ומשאבים בעבודה השוטפת 
 • תכנית חניכה והכשרה בניית תהליך SLA שיווקי, כולל הגדרת אוטומאציות דיגיטליות ואנושיות עם סנכרון מלא בין המערכות למסע לקוח מיטבי
 • אפיון מלא לשינויים במערכת CRM בשילוב אינטגרציה עם מערכות שיווק של המכללה -כולל הטמעה
 • ליווי אישי מול כלל ספקי המכללה בייעוץ, תמיכה, הדרכה והטמעה של התכנית
 • הוספת כלים, טכנולוגיות, פיצ'רים ומדיומים משמעותיים המשפיעים על יחס ההמרה
 • החזרת לידים אבודים לרלוונטיים
 • שדרוג חווית לקוח – Marketing Automation מסע לקוח לפני רכישה, ברכישה ואחרי רכישה
 • המלצות ודגשים לחומרים שיווקיים , חומרים פרסומיים במגע עם לקוחות פוטנציאליים לאורך כל חיי הלקוח
 • הוספת ערוצים ממירים ורלוונטיים
 • חיבור מחלקת השירות והמכירות לתהליכי השיווק ויצירת סנכרון והיוון חוזר לשת"פ בין המחלקות
 • הגדרת ובניית תהליך אופטימיזציה של מקורות ההגעה בשוטף
 • הגדרת ובניית אנליזות חכמות , דשבורדי ניהול
 • ייעול תפוקות עובדים באמצעות דיגיטציה ואוטומציה ע"י מערכות

תוצאות

 • גידול ביחסי המרה ב-32%
 • הוזלת עלות גיוס לקוח ב-25%
 • מסע לקוח חכם
 • אסטרטגיה שיווקית ממירה לאורך זמן
 • תהליכים שיווקיים מלאים במערכת CRM
 • ייעול תפוקות עובדים ומנהלים
 • סנכרון מלא בין מחלקות וממשקים

כל התוצאות והגידולים נמדדו בטווח זמן של שנה מול שנה

"מסמך זה מפרט בקווים כללים בלבד כדוגמא לאופי הפעילות של Marketing Solutions בחברות וארגונים.
יש להבהיר –  מתוקף עבודתנו עם חברות וארגונים אנו מחויבים לשמור על דיסקרטיות וסודיות.
אנו שומרים באדיקות רבה על המידע והתוצאות של קהל לקוחותינו, המידע המוצג להלן הינו באישור החברות והוא כללי ומתאר בנקודות עיקריות את אשר נעשה. המידע מוצג ללא שם החברה ו/או נתוני מכירות והכנסות שלהן וללא כל מידע שעשוי לפגוע בחברה בכל צורה שהיא".
דילוג לתוכן