Game Changer

דיאגנוסטיקה -אבחון מיפוי וניתוח מקיף -מנהלים בחברות וארגונים

דיאגנוסטיקה בתחום הניהול עם Game Changer


במסגרת שיפור הביצועים בחברות וארגונים, הGame Changer  הראשון שלנו הוא שלב הלמידה והאבחון הכלל הארגוני עסקי שאנו מבצעים. אנו מבצעים אבחון ארגוני וצוללים גם לתחומים הרלוונטיים לפי צרכי הלקוח : מכירות, שיווק, שירות, ניהול, הון אנושי, מערכות.

במרבית המקרים אנו מבצעים אבחון למספר תחומים במקביל וזאת על פי תפיסתנו המוכחת שמקור הצלחה עסקית הוא בסינרגיה ותמיכה של כלל ממשקים ותחומים בארגון.

בתור גוף אובייקטיבי ובלתי תלוי כ “אורח לרגע שרואה כל פגע” אנו ממפים ומנתחים את המצב הקיים הכולל תהליכים וגורמים חסרים/מעכבים/מקולקלים.

שלב זה אורך עד חודש וחצי והוא תלוי בגודל הארגון והתחומים הרלוונטיים ומתבצע עלי ידי צוות היועצים המנוסה שלנו.

אנו פוגשים את המשאב האנושי, לומדים את השירות /מוצר, את המחלקות השונות, אופן צורת העבודה, תשתיות עסקיות ואף מנסים להתחבר ולהבין את ייחודיות התרבות והדנ”א הארגוני.

בסיום השלב אנו מרכזים את הממצאים עבור המלצות אופרטיביות לשיפור והשבחת הקיים באמצעות חידוד ודיוק האסטרטגיות ותכניות הפעולה הרלוונטיות להמשך.

מה אנחנו בודקים בשלב האבחון הראשוני בתחום הניהול ?

 • שגרות ניהול
 • ניהול ממוקד יעדים /עובדים
 • תהליכי מישוב הכשרה וחניכה
 • מיפוי מימוניות צוות
 • ניתוח מדדים ואנליזה שוטפת
 • ביצוע בקרות והפקת לקחים
 • ניהול מדדי SLA, KPI
 • הרגלים – מקדמים/מעכבים
 • ניהול זמן ומשימות
 • סגנון ותפיסת התפקיד הניהולי
 • הנעה
 • ניהול תהליכים
 • תקשורת בינאישית
 • עבודה בממשקים
 • הצבת ועמידה ביעדים
 • זיהוי ופיתוח Key Talent
 • קבלת החלטות
 • ניהול ממוקד ערכים ואתיקה
 • טיפוח מוטיבציה ומורל
 • TTT
 • גיבוש והובלת צוותים
 • כלי הטמעה ניהוליים
 • ניהול שינויים

צריכים דיאגנוסטיקה מקצועית לחברתכם?

דילוג לתוכן