Game Changer

דיאגנוסטיקה -אבחון מיפוי וניתוח מקיף -מערכות ארגוניות

דיאגנוסטיקה בתחום מערכות עם Game Changer


במסגרת שיפור הביצועים בחברות וארגונים, הGame Changer  הראשון שלנו הוא שלב הלמידה והאבחון הכלל הארגוני עסקי שאנו מבצעים. אנו מבצעים אבחון ארגוני וצוללים גם לתחומים הרלוונטיים לפי צרכי הלקוח : מכירות, שיווק, שירות, ניהול, הון אנושי, מערכות.

במרבית המקרים אנו מבצעים אבחון למספר תחומים במקביל וזאת על פי תפיסתנו המוכחת שמקור הצלחה עסקית הוא בסינרגיה ותמיכה של כלל ממשקים ותחומים בארגון.

בתור גוף אובייקטיבי ובלתי תלוי כ “אורח לרגע שרואה כל פגע” אנו ממפים ומנתחים את המצב הקיים הכולל תהליכים וגורמים חסרים/מעכבים/מקולקלים.

שלב זה אורך עד חודש וחצי והוא תלוי בגודל הארגון והתחומים הרלוונטיים ומתבצע עלי ידי צוות היועצים המנוסה שלנו.

אנו פוגשים את המשאב האנושי, לומדים את השירות /מוצר, את המחלקות השונות, אופן צורת העבודה, תשתיות עסקיות ואף מנסים להתחבר ולהבין את ייחודיות התרבות והדנ”א הארגוני.

בסיום השלב אנו מרכזים את הממצאים עבור המלצות אופרטיביות לשיפור והשבחת הקיים באמצעות חידוד ודיוק האסטרטגיות ותכניות הפעולה הרלוונטיות להמשך.

מה אנחנו בודקים בשלב האבחון הראשוני בתחום המערכות?

 

 • התייחסות לכלל מערכות החברה
 • מערכת CRM – מצב קיים וחוסרים
 • מערכת טלפוניה – מדדים, תפוקות, סנכרון למול מערכות משלימות
 • זמינות ונגישות מידע
 • תיעודים
 • אחידות
 • הפקת דוחות
 • כלי ניתוח ובקרה
 • היסטוריית לקוח
 • סטאטוסים
 • חווית משתמש
 • ניהול משימות
 • רמת מהימנות /טיב הנתונים
 • ניהול קשרי לקוחות
 • תקשורת פנימית/היוון חוזר
 • תקשורת חיצונית
 • העברת מידע פנים ארגונית
 • אחידות של תהליכים פנים- וחוץ-ארגוניים
 • מודולים/בלוקים
 • יבוא / יצוא נתונים
 • אינטגרציה עם פלטפורמות תוכנות ואפליקציות
 • אפשרויות חיפוש
 • הוספת הערות לרשומות.
 • הרשאות
 • התממשקויות
 • UI
 • בחינת פונקציונאליות המערכת והצרכים
 • שגרות עבודה על המערכת
 • שגרות נהול על המערכת
 • אוגדן מערכת
 • מנהל מערכת
 • סביבת עבודה
 • פגישה עם משתמשי קצה
 • פגישה עם מערכות מידע/מחשוב
 • עבודה על המערכת – תיעוד וסטטוסים
 • בחינת תהליכים קיימים בכל אינטראקציה/שלב
 • בקרות
 • תהליכי עבודה
 • סינרגיה וממשקים
 • כניסה למערכות
 • מדדים במערכות
 • דרישות /חלופות מהמערכות הקיימות/חדשות
 • רשימת דרישות ואפיונים עם מערכות מקבילות/משלימות

 

 

צריכים דיאגנוסטיקה מקצועית לחברתכם?

דילוג לתוכן