Game Changer

מערכות

מערכות

המיקוד שלנו ב:

אנו משפרים את שירות וחווית הלקוח במוקדים טלפונים, בשיח והנגיעה הפרונטלית, און ליין ובמסגרת רב ערוציות (Omni Chanel)

דיוק, שיפור והשבחה:

 • התייחסות לכלל מערכות החברה – CRM, טלפוניה, דוורים, כלים טכנולוגיים, מלאי, כספים ולוגיסטיקה
 • שדרוג מערכות ודרישות/חלופות מהמערכות הקיימות/חדשות
 • בריף אפיון ראשוני הכולל את רשימת הצרכים בכל מחלקה ,השלבים בחיי ליד/לקוח פוטנציאלי /לקוח קיים, התממשקויות עם מערכות קיימות נוספות בארגון ומערכות שיווקיות חיצוניות
 • ריכוז רשימת דרישות ואפיונים עם מערכת מקבילות כגון: טלפוניה, ERP ,אוטומאציות שיווקיות, דואר אלקטרוני ומערכות נוספות
 • בריף אפיון על פי סדר חשיבות יורד בדרישות החברה ופנייה לכלל ספקי המערכות הקיימות/חדשות לבחינת רשימת הצרכים הראשונית
 • פגישות מקדימות עם כלל מערכות מובילות התואמות את צרכי החברה
 • השוואת פרמטרים (שהוגדרו באפיון) בין המערכות השונות תוך התייחסות מלאה להתממשקויות טכניות נדרשות ממערכות קיימות הכוללים מעבר דאטה, מסמכים וחומרים
 • ריכוז כלל הצעות מחיר ליצירת אינטגרציה בין מערכות קיימות – חדשות
 • בחינת ההתממשקות הטכנית בין המערכות הקיימות למערכות שנבחנות והבנת האפיון הנדרש לטובת פיתוח
 • אפיון מלא עם כלל הגורמים והמערכות ומצגת מפת כלל המערכות והפתרונות אל מול האפיון שהוגדר
 • אפיון ראשוני (בשיטת מאקרו – מיקרו) עם המערכת שנבחרה, תוך סקירת כלל השלבים והתהליכים:, המסכים, פונקציות, אוטומציות , התממשקויות, ניסוחים קבועים, טפסים דיגיטליים
 • ביצוע מיגרציה (ייצוא נתונים ממערכת ישנה + ייבוא נתונים למערכת חדשה) לכלל הלקוחות ופרטיהם
 • סביבת עבודה ראשונית של מס' משתמשים לקבלת משוב ומענה לצרכים מלא מכל מחלקה
 • סגירת כלל הקצוות הפתוחות כולל מערכות נוספות, המתממשקות דו כיווני/חד כיווני עם המערכת הנבחרת
 • הטמעה – הדרכות מקצועיות לכלל הפונקציות בחברה עפ"י מחלקות שונות
 • יצירת סביבת עבודה ראשונית מתוקנת
 • מעבר כלל החברה לשימוש במערכת החדשה – בקרה בתנועה של משתמשי קצה אל מול ספקי המערכות

תוצרים

חץ למטה

תוצאות

 • מתן מענה מקיף ושלם לצורכי הארגון (שירות, מכירות, שיווק, תפעול)
 • שיפור תקשורת ממשקים וסנכרון מיטבי בין מערכות ומחלקות בארגון
 • שיפור ומקסום תהליכי המכירות, השרות ויחסי ההמרה
 • בניית דיגיטציה שיווקית באמצעות תהליכים דיגיטליים ממירים
 • יצירת תהליכים אוטומטיים ממירים -בניית אוטומאציה שיווקית חכמה מול כלל המערכות והכלים
 • ניהול לקוחות בצורה מיטבית
 • ניהול CUP מיטבי – תעדוף חכם בניהול לידים ורשומות
 • שיפור במדדי KPI ו SLA
 • הנגשת מידע בכל מחלקה- שליפת נתונים מהירה ויעילה יותר
 • הנגשת דוחות ניהול חכמים דשבורד למנהלים
 • שליטה מלאה מרחוק ומכל מקום
 • עצמאות בלתי תלויה בצד שני –דינמיות
 • שיפור תהליכי הכשרה בכניסה לתפקיד
 • ניהול ידע מקצועי
 • ארגון לומד ומגיב מהר יותר
 • שימור היסטוריה וביצועים
 • שיפור חווית הלקוח – חימום מערכת יחסים עם לקוחות פוטנציאליים/קיימים
 • משאבים – ניצול זמן יעיל, קיצור והפחתת שעות עבודה על המערכות
 • ניהול הדאטה בצורה חכמה וממוקדת יותר
 • ניצול זמן יעיל, קיצור והפחתת שעות עבודה על המערכות
חץ למעלה

מה אומרים עלינו...

אז איך זה נעשה?

אנו מגדירים יחד את המטרות, יעדים, תכנים ולוחות זמנים לאורך גאנט הפעילות. זה נעשה כמובן יחד עם צוותי ההדרכה/פיתוח ארגוני/מנהלי משאבי אנוש והמנהלים ישירים.

אנו בונים יחד עמכם תכניות עבודה ומערכים סדורים המותאמים לצרכי הארגון העדכניים ולראייה ארוכת טווח.
הכול נעשה תוך תאום ושיתוף פעולה מלא למול מנהלים ישירים בארגון ורק אחרי בירור צרכים יסודי, ניתוח והכרת האתגרים הקיימים, פערים, הבנה מעמיקה של התרבות והשפה הארגונית.

דילוג לתוכן