סקרים טלפונים

סקרי לקוחות קיימים ונוטשים מהווים כלי ארגוני לשיפור הבנת צרכי הלקוח, שביעות רצון, חווית השירות ומתן מענה הולם לציפיות הלקוח מהחברה,
המוצר והשירות. 
הסקרים מהווים גם כלי לבניית אמון והתקשרות ארוכת טווח תוך זיהוי נקודות חוזק ותורפה במערכת היחסים עם הלקוחות.

ביצוע סקרים פנימיים בקרב 3 קהלי יעד:
 1. לקוחות קיימים – משתמשים במוצר /שירות
 2. לקוחות עבר פוטנציאלים – עברו תהליך פרה מכירה ולא רכשו
 3. לקוחות עבר – רכשו ובשלב מסוים החליטו לא להמשיך לממש את השרות/במוצר


הסקרים הטלפונים מבצועים ע"י צוות סוקרים מיומן באמצעות תסריטי שיחות ייעודיים, קצרים וממוקדים בשילוב של שאלות ותשובות נעזרות ושאלות פתוחות.

הסקרים מותאמים מראש לצרכי הארגון וזאת בהתאם למטרות והתוצרים שהארגון מגדיר מראש. אנו מבצעים התאמה של תסריטי הסקרים והשאלות  לכל אחד מקהלי היעד בנפרד.

תוצרים :
 1. שיפור מתמיד תוך כדי הפקת לקחים
 2. שיפור בחוויית לקוח כולל שירות
 3. שיפור שביעות רצון לקוחות
 4. הקטנת אחוז הנטישה של לקוחות קיימים
 5. החזרת לקוחות עבר
איך זה עובד?
 • תאום ציפיות לאפיון והגדרת צרכים ראשונית כולל מטרות ותוצרים
 • הגדרת ואפיון קהל היעד, פילוח ומיפוי הרשומות הרלוונטיות לביצוע הסקר
 • הגדרת ותיקוף תסריט סקר, ניסוח שאלון, כולל הכנת שאלות רלוונטיות
 • הגדרת מסגרת לוחות זמנים לביצוע הסקר
 • הצגת תוצאות הסקר תוך הדגשת תובנות מרכזיות

מחקר באמצעות סקר מובנה– > נתונים אמפיריים – > לקחים /תובנות  – > המלצות לביצוע – > יישום  – > הטמעה

דילוג לתוכן