תוצרים - שיפור ביצועים בחברות וארגונים

מכירות

 • שיפור תהליכי המכירה וניהול המכירה
 • גידול בכמות הלקוחות
 • מקסום יחסי המרה וסגירה
 • הקטנת אחוז לקוחות הנוטשים ושימור לקוחות קיימים
 • הוזלת עליות גיוס (הרכשת) לקוח
 • השגת יעדי המכירות השנתיים של מערך המכירות
 • שיפור במדדי מערך המכירות
 • פיתוח, הטמעה ויישום אסטרטגית ותורת מכירות ייעודית (כולל הטמעת שפת מכירות אחידה)
 • הטמעת סט כלי עבודה יישומיים ייחודיים עבור אנשי המכירות
 • יישום שגרות עבודה ושגרות ניהול מקדמות מכירה
 • פיתוח ויישום מודלי תגמול ותמריצים מניעי תוצאה
 • התמקצעות ושימור אנשי/נציגי המכירות
 • שיפור ברמת מיומנויות מכירה בקרב נציגי/אנשי המכירות
 • יצירת תרבות אימון למכירות – הכשרה ואימון של צוותי המכירות

ניהול

 • ניהול מיטבי – ייעול, שיפור ומקסום תהליכי ניהול
 • שיפור ומקסום ניהול בקרות ומדדי ביצוע
 • הגדרה ומיסוד של שגרות ניהוליות ושגרות עבודה
 • תהליכי ניהול ממוקדים
 • מקסום תהליכי מכירה, שיווק, שירות
 • יישום מתודולוגית לניהול ממוקד יעדים
 • יישום מתודולוגיית ניהול ממוקד עובדים – ניהול והנעה אפקטיבית של עובדים
 • הגדלה ומקסום תפוקת ופריון המשאב האנושי
 • פיתוח מיומנויות ניהול, קבלת החלטות ויכולת להתמודד מול אתגרים
 • פתיחת ערוצי תקשורת בצוות, יצירת שפה משותפת, פיתוח יכולות ומתן כלים לתקשורת בינאישית אפקטיבית.
 • משוב והערכה באופן בונה ומקדם

שיווק

 • שיווק מוביל תוצאה מדידה
 • הוזלת עלות ההרכשה השיווקית
 • מקסום, מיקוד ואופטימיזציה
 • לערוצי שיווק קיימים וחדשים
 • תהליכי שיווקי דיגיטליים
 • מיטביים תומכי מכירה דיגיטליים
 • תהליכים אוטומטיים משפרי יחסי המרה (כלים טכנולוגיים)
 • ניהול מיטבי של תקציבי שיווק ומדיה
 • נכסים דיגיטליים ממותגים וממירים
 • מקסום חומר גלם- הקטנת אחוז לידים לא רלוונטיים
 • יצירת סינרגיה ושפה משותפת אחת בין השיווק למכירות
 • יעילות כלל ממשקי השיווק כולל ספקים וחסכון במשאבי השיווק לאורך זמן

מערכות

 • מתן מענה מקיף ושלם לצורכי הארגון (שירות, מכירות, שיווק, תפעול)
 • שיפור תקשורת ממשקים וסנכרון מיטבי בין מערכות ומחלקות בארגון
 • שיפור ומקסום תהליכי המכירות, השרות ויחסי ההמרה
 • בניית דיגיטציה שיווקית באמצעות תהליכים דיגיטליים ממירים
 • יצירת תהליכים אוטומטיים ממירים -בניית אוטומאציה שיווקית חכמה מול כלל המערכות והכלים
 • ניהול לקוחות בצורה מיטבית
 • ניהול CUP מיטבי – תעדוף חכם בניהול לידים ורשומות
 • שיפור במדדי KPI ו SLA
 • הנגשת מידע בכל מחלקה- שליפת נתונים מהירה ויעילה יותר
 • הנגשת דוחות ניהול חכמים דשבורד למנהלים
 • שליטה מלאה מרחוק ומכל מקום
 • עצמאות בלתי תלויה בצד שני –דינמיות
 • שיפור תהליכי הכשרה בכניסה לתפקיד
 • ניהול ידע מקצועי
 • ארגון לומד ומגיב מהר יותר
 • שימור היסטוריה וביצועים
 • שיפור חווית הלקוח – חימום מערכת יחסים עם לקוחות פוטנציאליים/קיימים
 • משאבים – ניצול זמן יעיל, קיצור והפחתת שעות עבודה על המערכות
 • ניהול הדאטה בצורה חכמה וממוקדת יותר
 • ניצול זמן יעיל, קיצור והפחתת שעות עבודה על המערכות

פיתוח עסקי

 • אסטרטגיות צמיחה
 • הגדלת הכנסות החברה ולקוחות
 • יצירת פעילויות ותהליכים חדשים ומוספים
 • זיהוי הזדמנויות חדשות
 • מוצרים או/ו שירותים חדשים/משלימים
 • פיתוח שווקים חדשים וסגמנטים חדשים
 • שיתופי פעולה
 • איתור טכנולוגיות מקדמות ומשלימות (מכירות/שיווק/שרות/אוטמציות)
 • מכירות אסטרטגיות/לקוחות אסטרטגים
 • התייעלות ארגונית
דילוג לתוכן