Game Changer

CASE STUDY | הגדלת יחס ההמרה מליד נכנס/יוצא לסגירה בפועל

חברה מובילה בתחום ניהול תיקי השקעות (Top 20)

רקע על הארגון

 • חברה מובילה בתחום ניהול תיקי השקעות ( Top 20)
 • השקעות החל מהון עצמי של 100,000 ₪ ומעלה
 • פריסה ארצית – 3 מרכזים בפריסה ארצית
 • מספר עובדים – 24
 • משך זמן הליווי – 6 חודשים

מטרה עיקרית:

הגדלת יחס ההמרה מליד נכנס/יוצא לסגירה בפועל

ה- Game Changer שלנו:

 • מעבר לניהולCAP מיטבי – הקצאות לידים, פרופיל חיוג , מעבר לעבוד עם תותח שיחות
 • עבודה במודל Lead Scoring בכלל הלידים הנכנסים
 • הגדרת סטטוסים חדשה במערכת ואופן עבודה יעיל יותר
 • בניית אוגדן מכירות חדש : בנק תועלות מוצר, בנק שאלות צורך, בנק טיפול בהתלבטויות
 • שינוי רכיב תגמול והוספת בונוס יחס המרה
 • אפיון ובניית מסע לקוח באמצעות אוטמציות – מסע לקוח לפני, ברכישה ואחרי רכישה
 • שדרוג ויישום תכנית הכשרה חדשה לנציגים חדשים – על פי מודל י.ת.ם, חלוקה לימים , פר שעות, מבחן הסמכה, פרקטיקה, מערכות, פתיחת עמדה
 • בניית ויישום תכנית אפרוחיה חדשה – תכנית חניכה כניסה לקו (חודש)
 • הכשרת נציג למשרת נציג בכיר
 • מיפוי חולשות נציגים + בניית ויישום תוכנית חניכה והכשרה לנציגים ותיקים (מיפוי ושליטת מיומנויות
 • בניית סט דוחות אנליטי פר צוות/נציג  – אחוזי סגירה פר ערוץ, עלויות הרכשה פר נציג, סגירה חווית לקוח על פי  מקדמי ימים ועוד
 • מקסום מאגרי רשומות קיימים (12 חודשים אחורה), יצירת CDP ניקוי, מיפוי ותעדוף דאטה + תסריט, טיזר ייעודי, 2 נציגים ייעודיים

 

תוצרים:

 • ייעול, שיפור ומקסום תהליכי ניהול
 • פיתוח מיומנויות ניהול
 • שיפור ומקסום ניהול בקרות ומדדי ביצוע
 • הגדרה, מיסוד ויישום של שגרות ניהוליות ושגרות עבודה מקדמות מכירה
 • יישום מתודולוגית לניהול ממוקד יעדים, יישום מתודולוגיית ניהול ממוקד עובדים – ניהול והנעה אפקטיבית של עובדים
 • הגדלה ומקסום תפוקת ופריון המשאב האנושי
 • שיפור ומקסום ניהול בקרות ומדדי ביצוע

תוצאות:

תוך פרק זמן של 6 חודשים מתחילת יישום התכנית:

 • גידול של 78% מלידים נכנסים תקינים לפגישות מתואמת
 • גידול של 31% ביחס מתאום פגישה לפגישות מתקיימות
 • גידול של 20% ביחס הסגירה מפגישות מתקיימות
 • גידול של 24% במכירות
 • הוזלה של 36% בעלות הרכשה שיווקית
 • הוזלה של 19% בעלות הרכשה מכירתית
דילוג לתוכן