Game Changer

CASE STUDY | הגדלת כמות מכירת המנויים

תוך צמצום עלות ההרכשה השיווקית והגדלת יחס ההמרה-חברה מובילה בתחום הפנאי

רקע על הארגון

 • חברה בתחום הפנאי המוכרת בשירות הטלפוני מגוון סוגי מנויים לקהל הרחב
 • עלות המוצר – הנע בין 1500- 6500 ₪
 • מספר עובדים – 15
 • משך זמן הליווי – 5 חודשים

מטרה עיקרית:

הגדלת כמות מכירת המנויים תוך צמצום עלות ההרכשה השיווקית והגדלת יחס ההמרה

ה- Game Changer שלנו:

 • גיוס אחמ"ש , הכשרה וליווי בכניסה לתפקיד כולל תכנית עבודה לאורך זמן
 • יישום מודל עבודה יום שישי
 • בניית תהליך ויישום מקסם תכנית הכשרה ,פיתוח וליווי נציגים חדשים, סרגל התפתחות
 • בניית ויישום תכנית שיפור מיומניות מכירה במסגרת אקדמיה פנים ארגונית,
 • ליווי איש, פיתוח והעצמה של מנהל מוקד המכירות כולל מתן אימון וכלים ניהוליים
 • תכנית הכשרה מקצועית ומכירתית לנציגים קיימים – בניית סרגל התפתחות
 • שפצור מערכת הדוחות בשוטף
 • הטמעת דוחות מרכזיה ( טלפוני)
 • הגדרת פרופיל חיוג, הקנת אין מענה, שימוש באוטמציות
 • עבודה על פי מודל שיחסי המרה – שיחות ראשוניות , פולו אם , ערוצי שיווק
 • מעבר לניהול CAP מיטבי – הקצאות לידים, פרופיל חיוג , מעבר לעבוד עם תותח שיחות
 • בניית אוגדן מכירות חדש : בנק תועלות מוצר, בנק שאלות צורך, בנק טיפול בהתלבטויות
 • שינוי רכיב תגמול והוספת בונוס יחס המרה
 • אפיון ובניית מסע לקוח באמצעות אוטמציות – מסע לקוח לפני, ברכישה ואחרי רכישה
 • שדרוג ויישום תכנית הכשרה חדשה לנציגים חדשים – על פי מודל י.ת.ם, חלוקה לימים , פר שעות, מבחן הסמכה, פרקטיקה, מערכות, פתיחת עמדה
 • הגדרת KPI חדשים במוקד המכירות
 • בניית תכנית יעדים רבעונית – מבצע חורף
 • בניית תכנית ותקציה הנעות ומרתונים

 

תוצרים:

 • השבחת תהליך המכירה
 • בניית תכנית חניכה והכשרת נציגי מכירות
 • תהליכי ניהול – ליווי ופיתוח מנהל המוקד
 • הגדלה ומקסום תפוקת ופריון המשאב האנושי
 • שיפור ומקסום ניהול בקרות ומדדי ביצוע

תוצאות:

תוך פרק זמן של 6 חודשים מתחילת יישום התכנית:

 • הגדלת אחוז הסגירה ב 50% ( מ 12% ל 18%)
 • גידול של 45% בסך הכל מכירות מנויים
 • ירידה של כמות הביטולים מ 8.5% ל 4%
 • גידול של 805 בכמות הפניות וחילולי לידים תוך 4 חודשים
 • הגדלת אחוז התעסוקה נטו ב 50% ושיפור מדד תפוקות נציגים

 

דילוג לתוכן