Game Changer

משנים תוצאות
בחברות וארגונים

בתוך חודשים בודדים

דיאגנוסטיקה
מקיפה

אבחון, בחינה ולמידת הקיים, מיפוי פערים וגורמים מעכבים וחסרים תוך התייחסות לכלל המטרות, התהליכים, שגרות והמשאבים של הארגון

תחומי ליבה:

בניית אסטרטגיות
game change

בנייה ודיוק האסטרטגיה העסקית ואסטרטגיות תחומי הליבה בשיתוף פעולה עם השדרה הניהולית

תחומי ליבה: 

תכניות פעולה
בתחומי ליבה

פריטת האסטרטגיות לטקטיקות ביצועיות תוך דיוק וחיזוק התשתיות העסקיות הארגוניות

 תחומי ליבה: 

חניכה והכשרת מנהלים
ליישום והטמעה

מתן כלים, טכניקות ומודלים לניהול מיטבי ולצורך יישום והטמעה לאורך זמן

סליחה...אפשר שאלה? מאמין/ה שניתן להוביל לשינוי משמעותי בתוצאות בארגונך?

לנו אין ספק בכלל. שיחה אחת, אולי אפילו פגישה ותבין/י בדיוק איך עושים זאת.

Play Video
0
בנצ'מארק בשוק
0
ציון ממוצע
0
וותק
0
חוות דעת מפורסמות
% 0
GAME CHANGE

שאלה אחת וזהו. האם התוצאות בחברתך כיום משקפות את מקסימום הפוטנציאל העסקי?

אנחנו יודעים בדיוק איך לעשות זאת. ואנחנו טובים בזה מאד. טלפון אחד, שיחה אחת, ואולי אפילו פגישה ונוכיח לך את מה שאחרים כבר יודעים.

הלקוחות שלנו ממליצים

תוצרים

ריכוז כלל הממצאים משלב האבחון
GAME CHANGER 1
אבחון
בניה, דיוק ועבודה על פי אסטרטגיות בתחומי הליבה העסקיים
GAME CHANGER 2
אסטרטגיות
שיפור ומקסום תהליכים – מכירות, שירות, שיווק, ניהול
GAME CHANGER 3
תהליכים
הגדלת תפוקת ופריון המשאב האנושי
GAME CHANGER 4
משאב אנושי
יצירת תרבות של שיפור והשתפרות – אימון ולימוד
GAME CHANGER 5
תרבות שיפור
מתן כלים, יכולות ומיומנויות ניהוליות
GAME CHANGER 6
מקצוע הצוות הניהולי
שיפור תקשורת ועבודה פנים ארוגנית
GAME CHANGER 7
פנים ארגוני
זמן, עלויות, כ"א
GAME CHANGER 8
מקסום וחסכון במשאבים
ניהול בקרות, שליטה ומדדי
ביצוע מיטבי
GAME CHANGER 9
בקרות
השגת היעדים השנתיים הארגונים וצמיחה לאורך זמן
GAME CHANGER 10
יעדים

למה אנחנו

דילוג לתוכן