CASE STUDY | ניהול מיטבי של תהליכי המכירה, אסטרטגיה וטקטיקה שיווקית ממירה

חברת היי טק מובילה בתחום הטכנולוגיות

רקע על הארגון

 • חברת היי טק מובילה בתחום הטכנולוגיות
 • עלות שירות בין 10,000 ש”ל ל 1,000,000 ₪ בחודש
 • מספר עובדים – 40
 • משך זמן הליווי – 4 חודשים

מטרה עיקרית

ניהול מיטבי של תהליכי המכירה, אסטרטגיה וטקטיקה שיווקית ממירה

ה – Game changers שלנו:

 • הגדרת סל תמחור חדש למוצרי הליבה בדגש על העלאת התמחור ב 50%
 • ביסוס מודל “3 למה” בתהליך המכירה – פגישה ראשונית, פגישת המשך ותהליך הפולו אפ
 • בניית קיט עזר מכירות – שדרוג בנק התנגדויות , בניית והטמעת תסריטים טלפוני , בנק תשובות שאלות מקצועי, בניית תפריט פגישה, תועלות וערכים, פרזנטציה ועזרים
 • סיפור מימוניות רכות ל כל הנוגעים במכירה – סדרת הדרכות וסדנאות
 • בניית והטמעת מודל PCDP לדאטה הקיימת
 • בניית תהליך חיזור לקוח מלא מיצר התקשרות ראשונית דרך כל הפאנל השיווקי כולל בניית לתהליך פולו אפ מיטבי
 • הגדרת ובניית צמתי קשר ואינטראקציה עם הלקוח לאורך החלטות בתהליך המכירה
 • סימולציות פגישות מכירה
 • בניית מודל הפניות לידים מלקוחות קיימים ולקוחות עבר
 • עבודה במודל של ליד סקורינג
 • יצירת דטאות חדשות לארגון
 • שדרוג ויישום תכנית הכשרה חדשה חכח מי שבא במגע/אינטראקציה מכרתית וישרותית
 • המלצות ודגשים לחומרים שיווקיים נשלחים ללקוחות פוטנציאלים
 • אפיון ויציאת חווית לקוח Marketing Automation  – מסע לקוח לפני , בתוך ואחרי הרכישה
 • בניית תכנית שיווקית ופרסומית מקיפה

תוצרים:

 • הגדלת כמות הלקוחות הכלל והמכר הכספי
 • גידול משמעותי בגיוס כמות הלקוחות האיכותיים ( לקוחות גדולים, אסטרטגים)
 • חיזוק מערכות היחסים עם לקוחות קיימים
 • הגדר ומיסוד שגרות עבודה ושגרות ניהול
 • יישום מתודולוגיה לניהול מוקד יעדים
 • הטמעת ויישום תפיסה מארגו שרות לאגון מוכר
 • עבודה על פי אסטרטגיה שיווקית מוגדרת וברורה ליצירת חישפה, מועדות ולידים
 • יעול העבודה עם מערכת CRM nuk fk nnahe vjcrv
 • פיתוח, הטמעה ויישום אסטרטגיה ותרות מכירות ייעודית
 • מקצועיות גבוהה לכלל המשתתפים והתומכים בתהליך המכירה

תוצאות:

תוך פרק זמן של 6 חודשים מתחילת יישום התכנית:

 • גידול של 45% ביחס ההמרה לפגישות מתקיימות
 • גידול של 55% במספר הלקוחות
 • גידול של 70% במכר כספי
 • הוזלה של 33% בעלות הרכשה שיווקית
 • גידול של 26% באיכות הלידים הלרוונטים
 • הוזלה של 19% בעלות הרכשה מכירתית
דילוג לתוכן