פיתוח עסקי
  • אסטרטגיות צמיחה
  • הגדלת הכנסות החברה ולקוחות
  • יצירת פעילויות ותהליכים חדשים ומוספים
  • זיהוי הזדמנויות חדשות
  • מוצרים או/ו שירותים חדשים/משלימים
  • פיתוח שווקים חדשים וסגמנטים חדשים
  • שיתופי פעולה
  • איתור טכנולוגיות מקדמות ומשלימות (מכירות/שיווק/שרות/אוטמאציות)
  • מכירות אסטרטגיות/לקוחות אסטרטגים
  • התייעלות ארגונית
פיתוח עסקי

לקבלת תוכן מקצועי:

* עם שליחת הטופס אני מאשר קבלת מסרים וחומרים מחברת מרקטינג סולושנס

דילוג לתוכן